16 Қар 2020
Материал №26 «Жұлдыз»

Жұмыс реттелімі

  • аптасына 5 күн;

  • 10,5 сағат (08.00 ден 18.30 дейін)

Топтар саны: 12,

12 топ- оқыту тілі мемлекеттік тілде жүргізіледі.